O nas

   WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

przy Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

Warsztaty Terapii Zajęciowej są wyodrębnioną jednostką organizacyjną i finansową Domu Pomocy Społecznej. Usytuowane są na terenie Domu Pomocy Społecznej w gminie Koniusza.

Warsztaty są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Starostwa Powiatowego w Proszowicach.

Jest to placówka pobytu dziennego, gdzie Uczestnicy pracują 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztaty są czynne przez pięć dni w tygodniu od godziny 8.00 – 15.00, z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Warsztaty są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia z terenu Powiatu Proszowickiego, które mają oznaczony stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydany przez właściwy organ. Osoby niepełnosprawne dowożone są na zajęcia środkami transportu Warsztatu.

Rehabilitacja Uczestników odbywa się w 5 osobowych grupach terapeutycznych prowadzonych przez jednego terapeutę na przystosowanych stanowiskach pracy do jego psychofizycznych sprawności.

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W tej pracowni osoby niepełnosprawne uczą się przygotowywania różnego rodzaju potraw, obsługi narzędzi i urządzeń AGD, zmywania naczyń, poprawnego posługiwania się sztućcami, nakrywania stołu, dbania o czystość i higienę w kuchni oraz zasad zdrowego żywienia.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

W pracowni tej głównym zadaniem uczestników zajęć jest poznanie różnych technik rękodzieła artystycznego. Przy współudziale instruktora uczą się:

  • szydełkowania,
  • robótek ręcznych na drutach,
  • wykonywania kwiatków z bibuły, materiału, skóry,
  • kompozycji kwiatowych i przestrzennych,
  • różnego rodzaju ozdób okolicznościowych.

 

PRACOWNIA DEKORATORSKO – PLASTYCZNA

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy uczą się różnych technik plastycznych i technicznych. Rozwijają umiejętności przestrzennego planowania, rysowania i malowania.

Rodzaje zajęć wykonywanych w pracowni: malarstwo olejne, na szkle, witraże, rysunek pastelą suchą i tłustą, rysunek kredką, wykonywanie kartek świątecznych i okolicznościowych, serwetkowanie, wykonywanie elementów dekoracyjnych.

 

PRACOWNIA TEATRALNO – MUZYCZNA

Uczestnicy uczą się różnego rodzaju tańców, umiejętności rytmicznego poruszania się, wrażliwości na muzykę, kształtują głos muzyczny. W pracowni tej działa grupa choreoterapeutyczna „Łyszkersi”, która występuje z programami artystycznymi na różnorodnych spotkaniach, festiwalach, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych. Zespół ma bardzo duże osiągnięcia, zdobywa wiele nagród i wyróżnień.

 

PRACOWNIA TECHNICZNO – KOMPUTEROWA

Pracownia ta przygotowuje uczestników do zdobywania umiejętności obsługi urządzeń do obróbki drewna, metalu oraz pracy z komputerem. Uczestnicy wykonują różnego rodzaju prace z drewna, drobne naprawy sprzętów na terenie Warsztatów. Uczą się obsługi sprzętu RTV.

 

W ramach integracji społecznej Warsztaty organizują odpowiednie zajęcia: ogniska, grille, wycieczki krajowe i zagraniczne, warsztaty i plenery artystyczne, imprezy integracyjne i okolicznościowe, wyjazdy do muzeów, kin, teatrów, kawiarni i pizzerii, festiwale i konkursy twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz olimpiady i zawody sportowe, turnusy rehabilitacyjne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Comments are closed.