Zasady funkcjonowania

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i finansową Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach powołaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski Umową nr 1/ WTZ/ 99 z dnia 15 listopada 1999r. do realizacji zadań z rehabilitacji społecznej i zawodowej wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1977 roku (Dz. U. Nr 123 poz.776 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz.587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku).

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 -15.00, z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Comments are closed.