Wizyta straży pożarnej na WTZ :)

  • Posted on Marzec 4, 2016 at 11:01

2 lutego 2016 roku odbyła się wizyta Straży Pożarnej na Warsztatach Terapii Zajęciowej.

 W trakcie spotkania oficer Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach  starszy kapitan Albert Maj   oraz komendant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej druh Krzysztof Kowalski omówili ważną rolę, jaką pełnią strażacy w życiu społeczeństwa. Cele, które chcieliśmy, aby uczestnicy zapamietali i wdrożyli w życie to: nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru, utrwalenie numeru alarmowego do Straży Pożarnej, wzbogacenie wiadomości uczestników na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru (np. obsługa gaśnicy przeciwpożarowej), zapoznanie z pracą strażaka oraz budzenie szacunku dla pracy strażaków.  Jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia  i gdzie można otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić. Pokazano również uczestnikom jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.  Wizyta  strażaków wzbudziła ogromne zainteresowanie i podziw ze strony naszych podopiecznych.
DSC08978 DSC08991 DSC09013 DSC09025 DSC09047 DSC09067 DSC09098 DSC09124

Comments are closed.